29/11/17

Ata sempre!

É o tempo para a última despedida. Este blog, no que tanto traballamos durante dous cursos, deixará de recibir máis posts ou entradas. Seguramente tampouco publicará máis comentarios, aínda que haberá outro sitio para esa posibilidade. Por certo, non se chama Escola de Ismaíl (6)